1.
HORČIČKA, Václav. Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Dzieje Najnowsze [online]. 1 grudzień 2016, T. 48, nr 3, s. 51–85. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/DN.2016.3.04.