1.
ROGUT, Dariusz. „Gułag. Struktury, kadry, więźniowie”. Sprawozdanie z konferencji. Dzieje Najnowsze [online]. 1 październik 2016, T. 48, nr 2, s. 263–266. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/11522.