1.
WAWRYSZUK, Paweł & STAMBOLIJA, Nebojša. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” Bydgoszcz, 30 IX–1 X 2015 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 październik 2016, T. 48, nr 2, s. 259–261. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/11521.