1.
GONTARCZYK, Piotr. Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL. Uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego. Dzieje Najnowsze [online]. 1 październik 2016, T. 48, nr 2, s. 174–208. [udostępniono 19.4.2024]. DOI 10.12775/DN.2016.2.10.