1.
KUCHARSKI, Wojciech. Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w opinii polskich dyplomatów. Dzieje Najnowsze [online]. 1 październik 2016, T. 48, nr 2, s. 135–148. [udostępniono 23.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2016.2.07.