1.
WOLSZA, Tadeusz. Od Sillamäe do Goli Otok. Obozy pracy przymusowej i NKWD w krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej i na Bałkanach po drugiej wojnie światowej. Skala zjawiska i codzienność. Dzieje Najnowsze [online]. 1 październik 2016, T. 48, nr 2, s. 93–114. [udostępniono 7.12.2022]. DOI 10.12775/DN.2016.2.05.