1.
LEŚKIEWICZ, Rafał. Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2016, T. 48, nr 1, s. 165–188. [udostępniono 2.3.2024]. DOI 10.12775/DN.2016.1.09.