1.
WICENTY, Daniel. Kiszczakowska „policja w policji”. O Zarządzie Ochrony Funkcjonariuszy (1985–1990). Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2016, T. 48, nr 1, s. 135–164. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2016.1.08.