1.
MOTYKA, Grzegorz. Zbrodnia wołyńska 1943 roku i mit buntu ludowego. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2016, T. 48, nr 1, s. 53–66. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/DN.2016.1.04.