Malendowicz , P. „Lewica Komunistyczna W Polsce Po 1989 Roku. Organizacje I Ich myśl Programowa. Zarys Problemu”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 4, marzec 2023, s. 171-86, doi:10.12775/DN.2022.4.08.