Sroka, Łukasz T. „Pierwsza Lekcja Hebrajskiego. Transgresja tożsamościowa Żydów Polskich Od końca XIX Do połowy XX Wieku”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 4, marzec 2023, s. 85-108, doi:10.12775/DN.2022.4.04.