„Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 3, styczeń 2023, s. 232, https://apcz.umk.pl/DN/article/view/41765.