Choma-Jusińska, M. „Żołnierze I Biznesmeni. Działalność Gryf Publications W Latach 1946–1964 Jako Przyczynek Do Historii Polskich Wydawnictw Emigracyjnych Po Wojnie W Wielkiej Brytanii”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 3, styczeń 2023, s. 131-50, doi:10.12775/DN.2022.3.07.