„Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 2, sierpień 2022, s. 267, https://apcz.umk.pl/DN/article/view/39522.