Polit, J. „Douglas MacArthur W Historiografii USA”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 2, sierpień 2022, s. 177-95, doi:10.12775/DN.2022.2.09.