Kamińska-Chełminiak, K. „Działalność Aparatu Cenzury Z Perspektywy Lokalnej Jako Przyczynek Do Badań Nad Stalinizmem W Polsce”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 2, sierpień 2022, s. 131-5, doi:10.12775/DN.2022.2.07.