Kuśnierz, R. „Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego Na Rzecz Kościoła Katolickiego W Latach 1935–1937 – Na Podstawie materiałów Z Inwigilacji Jego Osoby Przez Sowiecki Kontrwywiad”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 2, sierpień 2022, s. 49-62, doi:10.12775/DN.2022.2.03.