Bartoszewicz, H. „Roman Knoll I Juliusz Łukasiewicz – Dwie Wizje Miejsca Polski W Europie W Przededniu Wybuchu Drugiej Wojny światowej”. Dzieje Najnowsze, t. 54, nr 1, maj 2022, s. 53-83, doi:10.12775/DN.2022.1.03.