Wolsza, T. „Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 239, https://apcz.umk.pl/DN/article/view/35452.