Piskała, K. „Antykomunizm socjalistów – Kilka Uwag Krytycznych”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 203-15, doi:10.12775/DN.2021.2.11.