Napora, M. „O Potrzebie Dalszych Badań Nad Prasą gadzinową. Stan Obecny I Perspektywy Badawcze”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 187-01, doi:10.12775/DN.2021.2.10.