Dajnowicz, M. „Liga Kobiet Polskich W okręgu łódzkim W Latach 1982–1989. Główne Kierunki działalności W świetle materiałów Sprawozdawczych Organizacji”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 2, wrzesień 2021, s. 143-60, doi:10.12775/DN.2021.2.08.