Strauchold, G. „Prof. Zw. Dr Hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie Nie Tylko Osobiste”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 1, maj 2021, s. 341-2, doi:10.12775/34088.