Polak, W., i W. Suleja. „Pytania, które Nie zostały zadane… «Dialog należy kontynuować…» Rozmowy Operacyjne Służby Bezpieczeństwa Z Ks. Henrykiem Gulbinowiczem Z Lat 1969–1985. Studium Przypadku, wybór, wstęp, Oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 1, maj 2021, s. 327-40, doi:10.12775/DN.2021.1.13.