Wołos, M. „«Niespełniony Pisarz, który Został historykiem». Jerzy Wojciech Borejsza (22 Sierpnia 1935 – 28 Lipca 2019)”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 1, maj 2021, s. 197-45, doi:10.12775/DN.2021.1.08.