Jaworski, P. „Działalność Komisji Epidemiologicznej Ligi Narodów W Warszawie 1921–1924”. Dzieje Najnowsze, t. 53, nr 1, maj 2021, s. 55-75, doi:10.12775/DN.2021.1.03.