Osękowski, C. „Lokalny I Ponadlokalny Charakter Konfliktu W Lubogórze”. Dzieje Najnowsze, t. 52, nr 4, grudzień 2020, s. 73-116, doi:10.12775/DN.2020.4.04.