Brudek, P. „W służbie Stolicy I okupantów: Milicja Miejska m.St. Warszawy 1916–1918”. Dzieje Najnowsze, t. 52, nr 3, listopad 2020, s. 89-110, doi:10.12775/DN.2020.3.05.