Kuśnierz, R. „«Dobrze Jest Już Wtedy, Gdy Nie Jest Bardzo źle»…, Czyli O Sytuacji Wsi ukraińskiej Po Wielkim Głodzie”. Dzieje Najnowsze, t. 52, nr 2, sierpień 2020, s. 49-72, doi:10.12775/DN.2020.2.03.