Wierzbicki, M. „Rola Organizacji społecznych Na Polu Mobilizacji Politycznej Polskiego Wychodźstwa Powojennego Na przykładzie udziału Emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego W Organizacji obchodów Rocznic I świąt państwowych”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 2, wrzesień 2019, s. 135-52, doi:10.12775/DN.2019.2.08.