Rybicka, H. „List Do Redakcji «Dziejów Najnowszych» W Sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca W Dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 271-5, doi:10.12775/20502.