Drozdowski, M. M. „Paderewski – Anatomia Geniuszu”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 267-70, doi:10.12775/20501.