Hübner, M. „ 6–7 XII 2018 R”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 263-6, doi:10.12775/20500.