Wolsza, T. „Recenzje”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 247-62, doi:10.12775/20499.