Rembacka, K. „„Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza Czy szczecińska odsłona«repolonizacji Kulturalnej Ziem Odzyskanych» Prowadzonej W Latach Czterdziestych XX w.?”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 139-62, doi:10.12775/DN.2019.1.07.