Majzner, R. „Mjr Jan Henryk Żychoń a «afera Sosnowskiego» – Drugi Kanał Inspiracji?”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 121-37, doi:10.12775/DN.2019.1.06.