Łaniewski, A. „«Giełdy» Robotnicze W Imperium Rosyjskim Jako Fenomen Rewolucji 1905 Roku”. Dzieje Najnowsze, t. 51, nr 1, czerwiec 2019, s. 5-28, doi:10.12775/DN.2019.1.01.