Wolsza, T. „Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 320, doi:10.12775/19984.