Hübner, M. „ 25–26 X 2018 R”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 313-7, doi:10.12775/19982.