Piskała, K. „Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium Z dziejów myśli Politycznej PPS (1929–1939)”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 239-51, doi:10.12775/DN.2018.4.10.