Siedziako, M. „Społeczna Percepcja wyborów W PRL W świetle listów nadesłanych Do władz Podczas Konsultacji Projektu Nowej Ordynacji Wyborczej Do Sejmu W 1985 Roku”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 181-00, doi:10.12775/DN.2018.4.07.