Skobelski, R. „Wojsko Podczas Kampanii Wyborczej I wyborów Do Sejmu PRL Z 20 Stycznia 1957 Roku”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 155-79, doi:10.12775/DN.2018.4.06.