Sikora, M. „USA, CoCom I Embargo Strategiczne. Kontrola Dyfuzji Technologii podwójnego Zastosowania W Czasie Zimnej Wojny, Ze szczególnym uwzględnieniem PRL”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 4, kwiecień 2019, s. 97-154, doi:10.12775/DN.2018.4.05.