Bartnicka, A. „Zbrodnia Z urzędu, Sprawcy Zza Biurka. Uwagi I Refleksje Na Marginesie Lektury «Konferencja W Wannsee. Droga Do «ostatecznego rozwiązania»» Petera Longericha”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 3, styczeń 2019, s. 295-08, doi:10.12775/DN.2018.3.13.