Różański, P. „Przewrót Majowy Józefa Piłsudskiego W Wybranych tytułach opiniotwórczej Prasy amerykańskiej”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 3, styczeń 2019, s. 185-26, doi:10.12775/DN.2018.3.07.