Wojtanowska-Bąk, N. „Działalność Polityczno-Kulturalna Macieja Loreta W Rzymie Przed Wybuchem Wielkiej Wojny”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 3, styczeń 2019, s. 29-55, doi:10.12775/DN.2018.3.01.