Kozłowski, T. „Polityczne Sterowanie Systemem Wymiaru sprawiedliwości PRL Po 1956 R. Casus Funkcjonowania «zespołów» Do Spraw procesów Politycznych W Latach 1964–1982”. Dzieje Najnowsze, t. 47, nr 4, styczeń 2015, s. 147-59, doi:10.12775/DN.2015.4.07.