Jusupović, A. „«Nie Matura, Lecz chęć Szczera Zrobi Z Ciebie oficera», Czyli Rola przyzakładowego Szkolnictwa W kształceniu Kadr RBP/MBP/MSW (1944–1990)”. Dzieje Najnowsze, t. 47, nr 4, styczeń 2015, s. 95-118, doi:10.12775/DN.2015.4.05.