Bartoszewicz, H. „U schyłku Republiki Weimarskiej. Niemcy I Stosunki polsko–niemieckie W świetle raportów posła Polskiego W Berlinie Romana Knolla (1928–1930)”. Dzieje Najnowsze, t. 47, nr 4, styczeń 2015, s. 3-39, doi:10.12775/DN.2015.4.01.