Pietrzak, J. „«Wyeliminowanie Z szeregów Elementu uciążliwego I niebezpiecznego». Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej Na Wschodzie W Latrun W Palestynie (1944–1945)”. Dzieje Najnowsze, t. 47, nr 2, styczeń 2015, s. 79-91, doi:10.12775/DN.2015.2.07.